Cennik

Wysokość wynagrodzenia za doradztwo prawne jest ustalana bezpośrednio z każdym z Klientów na podstawie stopnia skomplikowania sprawy, planowanego nakładu pracy i czasochłonności podejmowanych działań.

W zależności od rodzaju prowadzonych spraw istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie:

  • miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego uwzględniającego limit godzin pracy,
  • wynagrodzenia za zrealizowanie powierzonej sprawy
  • wynagrodzenia z uwzględnieniem stawki godzinowej.


W przypadku miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego po przekroczeniu jego limitu stosowana jest ustalona stawka godzinowa.

W przypadku pojedynczych zleceń dotyczących np. umów, opinii prawnych kwota wynagrodzenia za zlecenie określona jest z góry.

W zależności od potrzeb możliwe jest zapewnienie bądź umowy stałej obsługi prawnej, bądź doraźnej współpracy przy projekcie bądź zleceniu.

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Muranowicz
NIP 522-000-89-28

ul. Leżajska 3/21
02-155 Warszawa

tel./fax: +48 22 846 47 14
tel. kom. +48 500 48 03 03
e-mail:
artur.muranowicz@kancelariamuranowicz.pl