Zakres doradztwa

Dr Artur Muranowicz świadczy kompleksową obsługę i doradztwo prawne dla osób prawnych i osób fizycznych w następującym zakresie:

 

Prawo nieruchomości

 • prawna obsługa nieruchomości - transakcji nieruchomościowych i procesów inwestycyjnych,
 • prawna obsługa deweloperów i podmiotów realizujących inwestycje na nieruchomościach komercyjnych (m.in. obiekty/centra handlowe, biurowce),
 • przygotowanie prawnych audytów nieruchomości,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
 • wpisy, hipoteki, służebności, ustalanie treści ksiąg wieczystych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste, renty planistycznej,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie rzeczoznawstwa nieruchomości.


Prawo cywilne i prawo umów

 • przygotowanie prawnych opinii i rekomendacji,
 • przygotowanie projektów umów cywilnych,
 • bieżące doradztwo i porady prawne,
 • przygotowanie projektów umów związanych z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym (sprzedaż i zakup nieruchomości, budowa, zarządzanie),
 • prawna obsługa procesów budowlanych (umowa o roboty budowlane, umowa o prace projektowe, umowa o nadzór inwestorski),
 • prawna obsługa procesów inwestycyjnych (przygotowania i organizacji inwestycji, finansowanie, postępowania administracyjne, decyzja o pozwoleniu na budowę, na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy, uzyskiwanie dokumentacji formalnoprawnej dla inwestycji).


Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie, rejestracja, przekształcenia spółek,
 • prowadzenie postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prawna obsługa organów spółek (protokoły, uchwały),
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania zezwoleń i koncesji,
 • prowadzenie postępowań w zakresie windykacji i egzekucji wierzytelności.


Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, zezwoleń, koncesji, licencji,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych.


Gry hazardowe / Loterie

 • kompleksowa prawna obsługa gier hazardowych,
 • kompleksowa prawna obsługa loterii promocyjnych i audioteksowych
 • przygotowania założeń loterii,
 • przygotowanie regulaminu loterii,
 • przeprowadzenie postępowania przed właściwym dyrektorem IAS,
 • uzyskanie zezwolenia dyrektora IAS,
 • doradztwo w trakcie trwania loterii,
 • nadzór loterii (posiadane świadectwo zawodowe Ministra Finansów - nadzorowanie loterii promocyjnych i audioteksowych),
 • odpowiedzi na reklamacje oraz końcowe rozliczanie loterii,
 • prawna obsługa akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, konkursów,
 • przygotowywanie projektów regulaminów loterii i konkursów,
 • weryfikacja regulaminów w zakresie niedozwolonych klauzul.

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Muranowicz
NIP 522-000-89-28

ul. Leżajska 3/21
02-155 Warszawa

tel./fax: +48 22 846 47 14
tel. kom. +48 500 48 03 03
e-mail:
artur.muranowicz@kancelariamuranowicz.pl